RENDIMENT AMBIENTAL 2024

Compromesos amb el Medi Ambient:

A @patterson.travel, seguim treballant per minimitzar el nostre impacte ambiental com a objectiu primordial en la nostra política de gestió ambiental. Seguint la nostra línia estratègica el 2023, hem actuat per reduir la nostra contribució al canvi climàtic de la següent manera: a l'oficina de Barcelona hem reduït el consum de paper en un 72% respecte a l'any anterior, i a l'oficina de Madrid el consum d'electricitat durant el segon semestre de l'any s'ha reduït en un 63% respecte al primer semestre.

En el nostre dia a dia, treballem per optimitzar al màxim l'ús dels recursos naturals, la reducció i la correcta gestió dels residus generats durant la nostra activitat, així com la sensibilització ambiental entre el nostre personal. Per poder mantenir un major control ambiental, mantenim un quadre de comandament que ens permet facilitar el control i el seguiment d'indicadors ambientals com el consum d'aigua, energia elèctrica i la generació de residus.

A més, seguim col·laborant amb projectes de sostenibilitat com el Bosc Travel Advisors, una iniciativa mediambiental mitjançant la qual, a través de l'aportació de Travel Advisors Guild i la seva Comunitat, s'han plantat 800 arbres a Alozaina (Màlaga). L'absorció de CO2 d'aquests arbres s'estima en 244.000 kg durant els pròxims 50 anys, a més d'augmentar el patrimoni natural i la superfície forestal de la zona, ajudant a mitigar els efectes del canvi climàtic.

Cuidar el medi ambient és responsabilitat de tothom.

Reb la nostra newsletter, una carta viatjera plena de tresors i secrets. Apunta’t aquí: