POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

PATTERSON GROUP és un grup empresarial format per PATTERSON AGENCY i PATTERSON TRAVEL, l'objectiu del qual és donar als nostres clients el millor servei en els àmbits en què som especialistes.

PATTERSON AGENCY és una agència el principal objectiu de la qual és proporcionar serveis de comunicació i IT als nostres clients, orientant els nostres serveis a cobrir les seves necessitats i expectatives amb la màxima satisfacció. Oferim tant serveis de consultoria com de desenvolupament de projectes.

La nostra principal missió és ser una empresa competitiva a nivell nacional entre les que ofereixen inhouse les tres àrees de negoci en què som especialistes:

– Disseny, gestió, desenvolupament, implantació i suport de sistemes informàtics.

– Disseny gràfic online i offline d'aplicatius per a projectes empresarials.

– Marketing i comunicació de projectes empresarials

PATTERSON TRAVEL és una agència de viatges 360º el principal objectiu del qual és proporcionar serveis de viatges als nostres clients, orientant la nostra activitat a cobrir les seves necessitats i expectatives amb la màxima satisfacció. Cobrim tot l'espectre de necessitats de viatge, amb un èmfasi especial als viatges corporatius i els esdeveniments.

La nostra principal missió és ser referent, a nivell nacional, en aquest camp d'actuació, i per això ens dotem de totes les eines tecnològiques més actualitzades, així com personal amb experiència i altament qualificat, a:

-Les activitats d’assistència, intermediació i venda de serveis de viatges corporatius i viatges MICE/Grups.

Perquè els nostres serveis compleixin les expectatives de totes les parts interessades, ens comprometem a:

– Establir una relació agència – client dinàmica, fluida i de confiança mútua, que permeti l'optimització en el desenvolupament de projectes.

– Gestionar i coordinar viatges corporatius i institucionals i estades i reunions als cinc continents amb la màxima eficàcia i eficiència, amb l'objectiu d'estalviar costos i negociar condicions als viatges dels nostres clients.

– Donar als nostres clients un servei flexible i a mida amb la màxima professionalitat i experiència

– Configurar i dotar l’estructura de l’Organització en els aspectes documental, tècnic, productiu i administratiu per poder assegurar el compliment dels requisits aplicables.

– Dotar l'organització dels recursos humans, les infraestructures i l'ambient de treball necessari per implantar, mantenir i millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió integrat.

– Formar contínuament el nostre personal, com a pilar bàsic que ens permet oferir als nostres clients un equip especialitzat en diverses tecnologies i en la programació de precisió.

– Aconseguir la participació i la implicació de tot el personal de l'Organització en el compliment i el desenvolupament del Sistema de Gestió Integrat.

– Garantir que el compromís de millora contínua és clarament entès i assumit per tot el personal, com a via imprescindible per assegurar la competitivitat de l'empresa i la màxima satisfacció del client i la millora de l'exercici ambiental.

– Complir els requisits legals i reglamentaris aplicables, així com altres requisits que l'organització pugui subscriure.

– Conèixer la incidència de les nostres activitats sobre l'entorn, gestionant correctament tots els residus i minimitzant els aspectes mediambientals significatius.

– Prevenir la contaminació i fer un ús racional dels recursos.

– Garantir el nostre compromís per la protecció del medi ambient i un desenvolupament sostenible, així com altres compromisos específics pertinents al context de l’organització.

Gerència

Palma, 22 d'octubre de 2020

Rep la nostra newsletter. Una carta viatgera plena de tresors i secrets, però només si t’apuntes