POLÍTICA DE PRIVADESA

https://www.patterson.travel/ és un domini d’internet, propietat de:

GALBEN TOURS S.A.U.

A07662562

C/ Sant Miquel, 55 Ppal C, 07002 PALMA DE MALLORCA

Ens reservem la facultat de modificar la present política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, s’anunciaran els esmentats cavis, indicant clarament i amb la deguda antelació, les modificacions efectuades, i sol·licitant, si fos necessari, l’acceptació dels esmentats canvis.

Ens reservem la facultat de modificar la present política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, s’anunciaran els esmentats cavis, indicant clarament i amb la deguda antelació, les modificacions efectuades, i sol·licitant, si fos necessari, l’acceptació dels esmentats canvis.

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals i de caràcter econòmic.

AMB QUINA FINALITAT UTILITZAREM LES DADES DE L’USUARI?

• Per atendre les consultes dels usuaris que es posin en contacte amb nosaltres a través dels formularis de contacte o dels formularis habilitats a l’efecte i per gestionar les reserves dels usuaris

• Per realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa amb la finalitat de gestionar el servei sol·licitat per l’usuari i les obligacions legals corresponents al servei prestat.

• Per processos de selecció de personal, quan se’ns remet el CV.

• Per enviar comunicacions comercials publicitàries relacionades amb els productes o serveis oferts per correu electrònic, fax, SMS, MMS, Whatsapp, o altres mitjans electrònics o físics.

QUINES SÓN LES BASES DE LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT?

Quan la base del tractament sigui el consentiment, sol·licitarem l’acceptació com a base legítima per utilitzar les dades. Tenint en compte que l’usuari podrà revocar-la en qualsevol moment enviant un missatge a info@patterson.travel.

També podem tractar les dades personals de l’usuari per un interès legítim, respecte a l’enviament de comunicacions comercials personalitzades o butlletins d’informació, tant per mitjans ordinaris com electrònics, relatives als nostres productes i serveis. 

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES DADES DE L’USUARI?

Mantindrem les dades personals de l’usuari en els nostres sistemes d’informació mentre siguin necessaris, mentre continuï la relació com a client i per donar compliment a obligacions legals.

A QUI PODEM COMUNICAR LES DADES DE L’USUARI?

es dades de l’usuari podran cedir-se a companyies aèries, empreses d’activitats, empreses de transport, empreses hoteleres, empreses del mateix grup o prestadors de serveis, amb finalitat administrativa, d’emmagatzemament o per donar suport a la comunicació per donar compliment al contracte acordat per prestar els nostres serveis.

També en aquells casos on existeixi una obligació legal i/o l’usuari ens autoritzi.

Per gestionar els serveis i/o productes que ens sol·liciteu, en alguns casos caldrà cedir les dades a empreses del mateix grup i/o prestadors de serveis, amb una finalitat administrativa, d’emmagatzemament o per donar suport a la comunicació.

En ocasions, caldrà fer transferències de dades fora de la Unió Europea per tal de poder gestionar el servei.

COM POT L’USUARI EXERCIR ELS SEUS DRETS?

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades, així com sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat a la següent adreça electrònica: info@patterson.travel

En els següents casos:

Per rectificar les dades inexactes o, si correspon, sol·licitar-ne la supressió (dret a l’oblit) quan, per exemple, hagi retirat el seu consentiment. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per al compliment d’una obligació legal.

Per sol·licitar la limitació del tractament de les dades quan, per exemple, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què foren recollides.

Per sol·licitar la portabilitat de les dades de l’usuari en un format automatitzat que en permeti la còpia, trasllat i transmissió, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

També podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es)

QUIN TIPUS DE DADES SÓN PRESCINDIBLES?

Es comunicarà el caràcter no obligatori en els formularis que figurin al web, en relació amb la recollida de certes dades, tret dels camps on s’indiqui el contrari mitjançant un (*) o un advertiment. La no inclusió de les dades esmentades podrà impedir la prestació de tots els serveis vinculats a les dades, i ens allibera de tota responsabilitat per la manca de prestació o per la prestació incompleta d’aquests serveis.

Rep la nostra newsletter. Una carta viatgera plena de tresors i secrets, però només si t’apuntes